, , ,

RECORDATORI MESURES DE SEGURETAT COVID-19

Estimats usuaris,

Des de l’ApoloClub us fem un breu recordatori de les mesures de seguretat i protocol que s’han de complir per tal de garantir la seguretat i la salut de les persones tant per a la pràctica esportiva i de l’activitat física, com per l’accés i desenvolupament d’aquestes en les mateixes instal·lacions esportives.

Com bé sabeu, des de la reobertura del centre el dia 8 de Juny, hem adequat les mesures de seguretat per tal de garantir la salut, seguretat i higiene per a la pràctica esportiva en els següents termes:

  1. L’ús de la mascareta continua sent obligatori en totes les instal·lacions, excepte a l’interior del Gimnàs així com tampoc a l’interior de les pistes de pàdel.
  2. Disposem de cartelleria indicativa de les mesures higièniques bàsiques i essencials.
  3. S’ha adequat el pla de contingència així com s’ha designat una persona responsable  per a donar compliment a aquest protocol de seguretat, higiene i distanciament.
  4. Totes les activitats es guien pel principi de minimització de risc.
  5. Es realitzen les oportunes tasques de manteniment, desinfecció i tasques de ventilació constant i permanent a tota l’instal·lació.
  6. Hi ha disponible solucions hidroalcohòliques per a qualsevol que accedeixi a les instal·lacions.
  7. Cal prohibir la pràctica esportiva i l’accés a la instal·lació esportiva a tota persona simptomàtica (Febre > 37,3ºC o símptomes respiratoris,…)
  8. Sempre que sigui possible i d’acord amb les recomanacions de l’autoritat competent, s’efectuarà el control de temperatura dels usuaris abans d’entrar a tota instal·lació, espai o recinte esportiu.

Us agraïm la vostra comprensió, responsabilitat i col·laboració a l’hora d’actuar cívica i èticament, per així poder seguir gaudint de totes les activitats del ApoloClub.