Body Pump.

  • 400 kcal aprox/sessió
  • Nivell: Mig - Alt
45

Minuts